(c) Gà Hoang 
(c) Thùy An Chim Xanh

(c) Thùy An Chim Xanh

Một khoảnh khắc trong buổi học đầu tiên ở lớp Vẽ Kể Chuyện.
Đây là bài tập mình thích nhất trong lúc học, các bạn đoán thử xem! :))
Chúc các bạn một ngày mát mẻ!

Một khoảnh khắc trong buổi học đầu tiên ở lớp Vẽ Kể Chuyện.

Đây là bài tập mình thích nhất trong lúc học, các bạn đoán thử xem! :))

Chúc các bạn một ngày mát mẻ!

“Ghiền cái khoảng thời gian bận rộn không có thời gian để ị gần deadline
YOLO :)) (c) Gà Hoang

Ghiền cái khoảng thời gian bận rộn không có thời gian để ị gần deadline


YOLO :)) 

(c) Gà Hoang

“
Ở nhà thì làm gì?
“
(c) Bạch Tùng.

Ở nhà thì làm gì?(c) Bạch Tùng.

"Càng ngày tôi càng thấy mình hao hụt ngôn từ và cũng chẳng muốn nghe người khác nói chuyện nữa."
(c) Nguyễn Thị Bình Nguyên

"Càng ngày tôi càng thấy mình hao hụt ngôn từ và cũng chẳng muốn nghe người khác nói chuyện nữa."

(c) Nguyễn Thị Bình Nguyên

Một bài tập của lớp Vẽ Kể Chuyện:
tóm tắt một cuốn truyện bạn đã đọc trong ba tranh.
(c) Phan Nguyễn
p/s: cái này vẽ bằng tay không phải vẽ máy á, ghê hok! :))

Một bài tập của lớp Vẽ Kể Chuyện:

tóm tắt một cuốn truyện bạn đã đọc trong ba tranh.

(c) Phan Nguyễn

p/s: cái này vẽ bằng tay không phải vẽ máy á, ghê hok! :))

(c) Cá

(c) Cá

(c) Ta Ba Lô
# 30 day drawing challenge # day29: the place i want to go.

(c) Linh Vuong

# 30 day drawing challenge # day29: the place i want to go.

(c) Linh Vuong

(c) Bút Chì 
“
sắp sang mùa mua up tranh mùa hè :)) 
“
(c) Quang Phúc Phạm.

sắp sang mùa mua up tranh mùa hè :)) 

(c) Quang Phúc Phạm.

Mấy hôm Hà Nội dầm dề lê thê nên không phải chăm bón tưới tỉa cái chậu nhỏ này, kệ cho gió mưa táp vào rồi tự mà xanh tươi! ——————————————————————————-Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain.

chimomworld.tumblr.com

Mấy hôm Hà Nội dầm dề lê thê nên không phải chăm bón tưới tỉa cái chậu nhỏ này, kệ cho gió mưa táp vào rồi tự mà xanh tươi! 
——————————————————————————-
Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain.

chimomworld.tumblr.com

“
Chung là đang có xung động muốn làm trò này với 1 số người >.>
“
(c) Thùy An Chim Xanh

Chung là đang có xung động muốn làm trò này với 1 số người >.>

(c) Thùy An Chim Xanh

Mua Laptop (c) Xuân Lan

Mua Laptop

(c) Xuân Lan